0

پل های ارتباطی

شاهین فرهنگ

تخصص:

پژوهشگر حوزه روانشناسی با بیش از 12 هزار سخنرانی در داخل و خارج کشور دارای 20 نمایندگی فرهنگی بین المللی در کشورهای مختلف جهانی

مدرس همایش های:

تکنیک های موفقیت، خانواده موفق، ازدواج موفق، فلسفه نماز، شهادت آب، ارتباط موثر، نماز و حجاب، هدف گذاری در زندگی، در مسیر موفقیت و ...

کتاب های ایشان شامل:

  • راهنمای جامع موفقیت
  • تکنیک های موفقیت
  • هدف چیست؟

مهارت ها

تکنیک های موفقیت 100
ارتباط مؤثر 100
خانواده موفق 100
دوره های مدرس

کارگاه آموزشی زندگی هدفمند

50,000 تومان
04:40ساعت
44