0

پل های ارتباطی

دکتر حمید حبشی

تخصص:

پزشک، روانشناس و متخصص حوزه خانواده و جوان

مدرس همایش های روانشناسی با بیش از 20 سال سابقه با موضوعات:

 • خانواده (مدیریت روابط در خانواده، بنیان های روانی زن و مرد، مدیریت روابط جنسی، اصول و سبک زندگی، روابط نامتعارف بعد از ازدواج)
 • تربیت فرزند (مقدمات تصمیم برای فرزند آوری، تربیت تا دو سالگی، دو تا شش سالگی، پیش دبستان، دوره دبستان، دوره نوجوانی و...)
 • رسانه
 • تربیت و مؤلفه ها (تربیت دینی، حجاب، بحران کاهش ازدواج)
 • نوجوانی (بحران هویت، بحران بلوغ و ...)
 • روابط دختر و پسر از منظر شرعی و از منظر روانشناختی
 • مدیریت خویشتن
 • ازدواج (ضرورت، انگیزه و پیش نیاز- معیار شناسی- کلیات روش شناخت- مصاحبه صحیح و...)
 • وسواس

مؤلف دو کتاب به نام های

 • کتاب ازدواج- کتاب اول تأسیس
 • کتاب زندگی جلد اول: ماهیت و شناخت

مهارت ها

مدیریت روابط در خانواده 100
مشاوره ازدواج 100
مشاوره روابط دختر و پسر 100