031۳۲۳۴۱۹۱۹
0
محتوای ویدئو

ویدئوهای دکتر لطیفی

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی خودشفابخشی زخم های عاطفی دکتر زهره لطیفی است که در شهریورماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان بارگذاری شده است. ...
ویدئوهای دکتر عابدی

ویدئوهای دکتر عابدی

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی موفقیت در مسیر تحصیلی و شغلی دکتر محمد رضا عابدی است که در مهرماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان ...
ویدئوهای دکتر فرهنگ

ویدئوهای شاهین فرهنگ

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی زندگی هدفمند جناب آقای شاهین فرهنگ است که در مرداد ماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان بارگذاری شده است. ...