0
محتوای وبلاگ
جوانی فصل رویش

جوانی فصل رویش

"جوانی فصل رویش" عنوان سلسله نشست های ماهیانه فرهنگسرای تخصصی پرسش است که هر ماه در رابطه با یکی از موضوعات روانشناسی مثبت نگر برگزار می گردد.این مجموعه کلیپ های کوتاهی از محتواهای آموزشی دوره ها می باشد.https://dl.porsesh.ir/8-javani-fasl-rooyesh/hoosh-haijani/hoosh-haiajani.mp4https://dl.porsesh.ir/8-javani-fasl-rooyesh/mosbat-andishi/mosbat-andishi.mp4https://dl.porsesh.ir/8-javani-fasl-rooyesh/movafaghiyat/movafaghiyat.mp4
دوشنبه های زندگی

دوشنبه های زندگی

مجموعه کارگاه های آموزشی با عنوان "دوشنبه های زندگی" با موضوعات روانشناسی شامل تحلیل رفتار و ارتباطات اثربخش، خودآگاهی، جرات مندی و ... دوشنبه ها در محل فرهنگسرا اجرا می گردید.این مجموعه کلیپ های کوتاهی از محتواهای آموزشی دوره می ...

ویدئوهای دکتر لطیفی

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی خودشفابخشی زخم های عاطفی دکتر زهره لطیفی است که در شهریورماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان بارگذاری شده است. ...
ویدئوهای دکتر عابدی

ویدئوهای دکتر عابدی

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی موفقیت در مسیر تحصیلی و شغلی دکتر محمد رضا عابدی است که در مهرماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان ...
ویدئوهای دکتر فرهنگ

ویدئوهای شاهین فرهنگ

این مجموعه ویدئوها برگرفته از کارگاه آموزشی زندگی هدفمند جناب آقای شاهین فرهنگ است که در مرداد ماه 1400 در محل فرهنگسرای تخصصی پرسش اجرا گردید و هم اکنون به روی قسمت فروشگاهی سایت جهت استفاده مخاطبان بارگذاری شده است. ...