0

دوشنبه های زندگی

مجموعه کارگاه های آموزشی با عنوان “دوشنبه های زندگی” با موضوعات روانشناسی شامل تحلیل رفتار و ارتباطات اثربخش، خودآگاهی، جرات مندی و … دوشنبه ها در محل فرهنگسرا اجرا می گردید.
این مجموعه کلیپ های کوتاهی از محتواهای آموزشی دوره می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.